Zmiana symbolów stawek VAT w urządzeniach fiskalnych

Posted Posted in kasy fiskalne

Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/816) do 31.07.2019 r podatnicy prowadzący ewidencję na kasach/drukarkach fiskalnych zobowiązani są zmienić symbole stawek VAT w/w urządzeniach. §6 ust. 1 stanowi: „Podatnicy, prowadząc ewidencję: 5) przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący […]