Kasy fiskalne on-line już od 2019r??

UWAGA! Mechanicy, fryzjerzy, kosmetyczki, budowlańcy… ministerstwo finansów ogłosiło „Projekt Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach”. Projekt określa grupy podatników, które będą zmuszeni wymienić swoje urządzenia fiskalne na takie które będą mogły przesyłać w sposób ciągły do Centralnego Repozytorium Kas informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej. Z polskiego na nasze: kasy fiskalne będą musiały być podłączone do internetu aby przesyłać każdą sprzedaż do urzędników. Wiąże się to z wymianą kasy fiskalnej, gdyż te sprzedawane do tej pory nie miały możliwości podłączenia do internetu. Na pierwszy rzut idą przedsiębiorcy świadczący usługi: motoryzacyjne i wulkanizacyjne oraz dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych (od 1 stycznia 2019). Następnie w kasy onlineowe muszę się uzbroić podatnicy świadczący usługi gastronomiczne i budowlane (od 1 lipca 2019). Do 31 grudnia 2019 roku kas starego typu będą mogli używać przedsiębiorcy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz usługi fitness.

Szczegół projektu ustawy:
http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12303053/12458683/12458684/dokument308957.pdf